Currently browsing tag

publications

Les Publications d’Italiques (2002-2018)

1997-2017 : Vingt ans d’échanges culturels franco-italiens / 1997-2017 : Venti anni di scambi culturali italo-francesi, a cura di Alessandro Giacone, Roma, Aracne, collection …